Home

Contact

Routebeschrijving   


Welkom bij Gezondheidscentrum Villapark 3


Visie

Gezondheidscentrum Villapark 3 werd vanuit particulier initiatief in 1993 opgericht, oorspronkelijk als centrum voor alternatieve geneeswijzen.

Ieder mens is uniek

Naast het aanbieden van therapieën gaat onze aandacht meer en meer uit naar het begeleiden van cliënten. Vanuit onze visie benaderen wij de mens als een uniek geheel. Wij richten ons dus niet uitsluitend op het probleem, de aandoening of ziekte maar spreken ook het zelfgenezend vermogen aan dat ieder van nature in zich heeft.

Oplossing van de klachten

Veel klachten en ziekten die zich uiten op diverse gebieden hebben dieperliggende oorzaken. Om daadwerkelijk tot oplossing van klachten te komen, zouden de achterliggende oorzaken opgespoord en zo mogelijk behandeld kunnen worden. Door het vroegtijdig signaleren van problemen kan al in een vroeg stadium hulp geboden worden, voordat er ernstiger symptomen optreden.

Combinatie van disciplines

Een van de uitgangspunten van Gezondheidscentrum Villapark 3 is een goede samenwerking tussen therapeuten van verschillende disciplines. Dit kan alleen met vakbekwame mensen die de bereidheid hebben samen te werken voor een optimale dienstverlening. Tevens biedt het de mogelijkheid krachten te bundelen en te combineren. Zo kan het voorkomen dat een behandeling uit een combinatie bestaat, waardoor er effectief en efficiënt gewerkt kan worden.

Lid van beroepsvereniging

Alle bij Gezondheidscentrum Villapark 3 aangesloten therapeuten zijn lid van een beroepsvereniging. Hierdoor bent u verzekerd van een therapeut die de nodige scholing en opleiding op zijn of haar vakgebied heeft genoten en die regelmatig bijscholingscursussen doet.

Vergoeding

Meer en meer ziektekostenverzekeraars gaan er toe over om alternatieve geneeswijzen, beoefend door een bij een beroepsvereniging aangesloten therapeut, te vergoeden. Belt u altijd eerst de verzekeringsmaatschappij waarbij u verzekerd bent voor de voorwaarden.


 © Villapark 3 BV, 2021

2021,